• REGISTER
DANAPHA Pharmaceutical Company

DANAPHA Pharmaceutical Company Since: 1965

Danang, VIET NAM
Corporate Status: Other
Business Type:
Business Sector:
No. of employee:

Contact address:

Fax.511.3760123
Address253 Dũng Sĩ Thanh Khê - Tp.Đà
Cổ phần hóa từ tháng 10/2006 và chính thức hoạt Ä‘á»™ng từ ngày 01/01/2007 vá»›i tên gọi Công ty Cổ phần Dược Danapha. Qua hÆ¡n 46 năm trưởng thành và phát triển, Danapha ngày càng khẳng định vị thế của mÃ
Target markets
Company promotion materials
Trade capacity
Membership
Awards
Certificates

Contact detail
Focal contact
Photo gallery
Location on Map
No data available at this moment but coming soon
No data available at this moment but coming soon
No data available at this moment but coming soon

Focal Contact

Name Surname Division/Dept. Position Mobile Tel Email
1 Nguyen Kim Phuc Trưởng phòng Đầu tÆ° XNK 511.3760123 511.3760123 [email protected]