• REGISTER
Phuong Dong Viet Tourism Joint-Stock Company

Phuong Dong Viet Tourism Joint-Stock Company Since: 2000

Danang, VIET NAM
Corporate Status: Other
Business Type:
Business Sector:
No. of employee:

Contact address:

Fax.5114822854
Address97 Phan Chu Trinh, Danang, Vietnam
Với bề dày truyền thống hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành cùng với đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm đơn vị đã đón tiếp và phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách quốc
Target markets
Company promotion materials
Trade capacity
Membership
Awards
Certificates

Contact detail
Focal contact
Photo gallery
Location on Map
No data available at this moment but coming soon
No data available at this moment but coming soon
No data available at this moment but coming soon

Focal Contact

Name Surname Division/Dept. Position Mobile Tel Email
1 Ông TriÌ£nh Bằng Có General Director 5113821266 5113821266 [email protected]